Verhalen

Kunnen we voorkomen dat basisschool kinderen niet meer naar school gaan en thuiszitten? In mijn werk als kinderpsycholoog en schoolmaatschappelijk werker kom ik jaarlijks kinderen tegen die om verschillende redenen niet naar school kunnen. Daarnaast zijn we pleegouders van twee kinderen met specifieke behoeften, waarvoor naar school gaan een uitdaging is. Voor onze eigen kinderen geldt: het onderwijssysteem van vandaag de dag sluit niet aan bij hun ondersteuningsbehoefte. Ze hebben meer ondersteuning nodig dan wat de school in basis kan bieden. Op sommige momenten is er hulp voor handen en op andere momenten is deze hulp er niet.  De beschikbare hulp vanuit zorginstanties en het passend onderwijs schiet tekort en ook de kinderen en de leerkrachten kunnen de afstand niet overbruggen. Kortom, het lukt niet om een brug te slaan, zodat deze kinderen mee kunnen doen op school.

Blog:
https://jeugdenkinderpraktijkrota.nl/integratieve-kinderpsycholoog/kunnen-we-thuiszitten-bij-basisschoolkinderen-voorkomen

Podcast:
https://open.spotify.com/episode/6XARvmSfTqmRKPK9cnW9lH?si=C1EYdSD1Q2Wh1GWk7HLdWA