Verhalen

Jongeren die thuiszitten worden vaak als probleem gezien. Je bent immers niet voor niks thuis komen te zitten. Dan zal er wel iets niet kloppen. Voor je het weet wordt er dan gevraagd/ geanalyseerd wat er niet goed is en hoe dit te fixen. Is het wellicht niet andersom?

Is het niet zo dat deze jongeren een prachtige boodschap in zich dragen dat oude systemen schuren en dat zij een bewustzijn hebben op een nieuwe mensgerichte maatschappij. Wellicht moeten we eens luisteren wat zij voor boodschap in zich dragen en voorbij gaan het gedrag en mentale en fysieke klachten. Schijnbaar komen we er met elkaar niet uit om vanuit oude systemen en denkbeelden verbeteringen door te voeren. Laten we dan gaan exploreren vanuit nieuwe ideeën.

Mag u eens raden wie ons hierbij kan helpen? Een fantastisch initiatief om het licht te ontsteken! Dat zij gehoord, gezien en begrepen mogen worden!